Kränkningar ska samlas i nytt nätverktyg

RFSL ungdom ska i sommar inleda en satsning på nätet mot diskriminering och trakasserier i skolorna.

Den elev som trakasseras eller diskrimineras kommer anonymt kunna anmäla det här till RFSL på nätet. Gisela Janis, ordförande för RFSL ungdom säger att satsningen kallas för Diskrimineringskartan.

– Det är ett crowdmappingverktyg, en karta på nätet där man kan anmäla diskriminering, hot, trakasserier kopplade till sexuell läggning, könsidentitet eller något annat. Där vi kan göra insatser mot skolor och visa på att där förekommer någon form av diskriminering som behöver åtgärdas.

I morse kunde P4 Radio Stockholm berätta att den vanligaste orsaken bakom anmälningar till Skolinspektionen, från skolorna i länet är kränkande behandling.

Myndigheten har fått in över 250 stycken anmälningar per år sedan 2010. Det handlar bland annat om att elever sagt något nedsättande eller kränkande till någon annan elev på skolan.

Att bara anmäla kränkningen till Skolinspektionen räcker inte tycker RFSL ungdom. För myndigheten har inte samma möjligheter att gå på skolor där elever kränks på grund av sin sexuella läggning, säger Gisela Janis.

--Eleverna behöver ett verktyg för att kunna anmäla anonymt.

Hur ska det här kunna stoppa ett sexistiskt och homfobiskt språk i skolan?

– Kommer det in anmälningar så kan vi ta kontakt med rektorn på skolan och se till att det åtgärdas.