Företagare i Slite: Regionen har elak inställning till näringslivet

2:20 min

När Region Gotland ska sälja en tomt i Slite är det inte något underpris i förhållande till taxeringsvärdet. Tomten är till salu för mer än det dubbla taxeringsvärdet, vilket fått spekulanten Gösta Rydell att häpna:

Tomten ligger i sluttningen ovanför hamnen i Slite, intill Slitebadens hotell. Gösta Rydell har, som delägare i Slitebaden hotell AB, haft orsak att intressera sig för den där granntomten när den blev till salu. Så Gösta Rydell baxnade när han i sina första kontakter med regionen fick höra prislappen.

Mäklarfirman ERA, som har uppdraget sälja regionens fastigheter, har tomten ute till försäljning nu, med uppgivet taxeringsvärde 230 000 kronor. Priset har sjunkit från de summor Rydell först hörde till nu 500 000 kronor. Mer än det dubbla taxeringsvärdet alltså.

Inte samma pristänk som för den fastighetsaffär som fick sådan uppmärksamhet i Visby.

Den anrika byggnaden Slitebaden har hängt ihop med Donnergymnasiet i flera år, då det varit hotell- och restaurangutbildning där. Men det har visat sig inte vara så lätt att utveckla stället, säger Gösta Rydell. Intill Slitebaden ligger ett hus där Donnergymnasiet haft utbildning, med tillfälligt bygglov. Av orsaker som Gösta Rydell inte känner till så lades det där utbildningshuset lite för nära angränsande fastighet - tomten som regionen nu har till salu. Det tillfälliga bygglovet kan därför inte permanentas, säger han.

Slitebaden - fastigheten och verksamheten - är nu ute till försäljning, säger Gösta Rydell.

P4 Gotland berättade att bristen i konkursboet var omkring sex miljoner kronor för det bolag som tidigare drev verksamheten på Slitebaden.

Tomten är på 1 571 m² och beskrivs på mäklarfirman ERAs hemsida kunna "passa bra för byggnation av till exempel en mindre hyresfastighet". Taxeringsvärde 230 000.

Av informationen på mäklarfirmans hemsida framgår att det kommer att kosta köparen cirka 28 000 kronor att få en ny anslutning till elnätet. Kostnaden för att koppla på kommunalt vatten och avlopp ligger från 170 000kr. Det är utgifter som tillkommer och alltså inte ingår i köpet av tomten.

Per Seigerlund, markingenjör på Region Gotland, vill inte kommentera kritiken eller regionens tomtförsäljning och det satta priset på den här tomten.