Hållbart byggande

Byggmaterial större del av husens klimatpåverkan

1:52 min

Våra bostäder är en viktig källa till växthusgasutsläpp, ofta genom uppvärmning med fossila bränslen. Men nu kan det vara dags att börja fokusera mer på utsläpp från själva byggprocessen.

Byggprocessen och byggmaterialet har numera lika stor klimatpåverkan som uppvärmningen under bostadens livslängd, visar en ny rapport.

– Det vi kunde se i studien är att ungefär hälften av klimatpåverkan över husets livscykel kan kopplas till användningsfasen, medan den andra hälften står produktion av byggmaterial för och byggprocessen att uppföra huset, säger Tove Malmqvist som är docent och forskningsledare på avdelningen för miljöstrategisk analys vid KTH, och som har varit med och gjort undersökningen.

Om man väntar i 50 år kommer ett nu nybyggt flerbostadshus att ha påverkat klimatet lika mycket genom uppvärmningen, som genom utsläpp som kan kopplas till produktionen och transporten av byggmaterialet och av själva byggandet.

Det visar den livscykelanalys som Tove Malmqvist och hennes kolleger har gjort på ett par mycket energieffektiva, nya så kallade passivhus i Hökarängen i Stockholm. Tidigare har man räknat med att runt en femtedel (15-20 procent) av klimatbelastningen kommer från byggandet. Och resten, alltså den allra största delen, kommer från uppvärmning under husets livstid. Men nu har det alltså börjat jämna ut sig.

Anledningen är husen har blivit allt energisnålare, och använder allt mindre andel fossilt bränsle till uppvärmningen, samtidigt som utsläppen från byggprocessen inte alls minskar på samma sätt.

Slutsatsen blir för Tove Malmqvist att det är dags att se hur man kan minska utsläppen kopplade till nybyggande i betong, och även att det kan vara värdefullt att renovera och bevara tidigare byggda områden som t ex miljonprogrammen. Men hon vill också gärna se mer i linje med de nybyggda åttavåningshusen helt i trä som vi står och tittar på i Sundbyberg norr om Stockholm. Nu hoppas hon i en nästa studie få göra en livscykelanalys just på dem och hon har en gissning om vad resultatet då skulle bli.

– Då tror ju jag naturligtvis att just klimatpåverkan kopplat till materialanvändningen kommer vara betydligt lägre för det här huset jämfört med det andra. Och återigen är det då driftfasen som kommer stå för den stora påverkan.