Skräp från svin i Sverige - kan bli kanonaffär i Kina

1:40 min

Det finns stor exportpotential i produkter som vi i Sverige ofta slänger. Det handlar bland annat om grisars inälvor, som i Asien betraktas vara ädelprodukter. Men när näringen nu vill slå sig in på den jättelika kinesiska marknaden saknas till stor del fortfarande exporttillstånd.

– Vi har arbetat under flera års tid för att få nödvändiga tillstånd för att kunna exportera såväl fläsk som fågel, säger Magnus Nikkarinen, kansliråd vid Näringsdepartementet.

Vad handlar det om för produkter?

– Produkter som vi kanske inte konsumerar i Sverige och Europa i första hand. Det som i vår del av världen brukar kallas för slakt-biprodukter, men som speciellt i Asien är ädeldetaljer. Det kan handla om allt från grisfötter, svans och öron till inälvor och till exempel livmoder, säger Nikkarinen.

Svensk livsmedelsexport i fjol når rekordnivån 70 miljarder kronor efter en tillväxt runt 10 procent, det bedömer branschorganisationen Livsmedelsföretagen. Den skulle kunna öka ännu med genom att slå sig in på den kinesiska marknaden. 

Men i vägen står alltså byråkratin, säger Magnus Nikkarinen, som under hösten tillfälligt var lantbruksråd vid svenska ambassaden i Peking. Hans tjänst kommer nu att permanentas.

Exporten inom näringen går till 70 procent till andra EU länder, men tillväxtpotentialen ligger till stor del i andra världsdelar, med Kina som praktexempel.

Bara exporten av svenskt fläskkött till Kina skulle inom ett par år kunna gå från dagens noll till ett värde runt 100 miljoner kronor enligt en beräkning från kött och charkföretagen.

Andra livsmedel från Sverige som också har goda förutsättningar att exporteras i stora volymer är olika mejeriprodukter, enligt Magnus Nikkarinen.

– Även ägg, fisk och olika typer av havre ser vi väldigt stor potential i att kunna öka exporten på. Vår förhoppning är att exempelvis havre ska kunna bli lättare att få ett exportgodkännande för, eftersom det är en vegetabilisk produkt och inte en animalisk produkt, säger han.