Fortsatt svensk vapenexport till diktaturer

1:47 min

Den svenska exporten av krigsmateriel minskade under 2014 men vapenexporten till diktaturer fortsätter. Flera partier vill nu att både riksdagen och allmänheten får större insyn i vapenaffärerna för att dra ner på exporten till icke-demokratier.

– Det är vår bedömning att med en större offentlighet kring exportaffärerna så kommer både politikerna i Exportkontrollrådet och de berörda industrierna tänka sig för innan de ansöker om export till länder som inte är lämpliga, säger FP-ledamoten Allan Widman.

Sverige exporterade krigsmateriel för åtta miljarder kronor förra året, vilket är en minskning med 33 procent. Det beror på att den svenska exporten under de senaste åren dominerats av ett antal större affärer och att flera av dessa system nu har slutlevererats.

Men fortfarande går en omfattande del till länder som rankas som ofria eller delvis ofria. Det handlar om knappt 17 procent av den totala svenska exporten som går till länder som Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Thailand, Oman och Algeriet.

Det är myndigheten ISP, Inspektionen för strategiska produkter som beslutar om tillstånd för vapenexporten och som redovisar de årliga siffrorna.

Just nu pågår en parlamentarisk utredning för att minska vapenexporten till icke-demokratier, och slutsatserna presenteras i mitten av april.

Det står redan nu klart att man bland annat kommer föreslå att det rådgivande organet Exportkontrollrådet, EKR, som består av 12 ledamöter där alla riksdagspartier finns representerade, ska få större insyn och ges mer politiskt ansvar.

– Vi tycker att de ska komma in i flera fall än nu, framförallt vid följdleveranser där EKR inte involverats tidigare, säger Desiree Pethrus, kristdemokratisk ledamot i utredningen.

– Vi tycker att både riksdagen ska få mer information om hur vapenexporten ser ut, men också att allmänheten ska kunna ställa politiker till svars. Även om det är ett rådgivande organ så tycker vi att man skulle kunna ge en indikation på hur de olika partierna ställt sig i frågan.