Region Dalarna vet inte när färdtjänstutredningen är klar

0:57 min

Region Dalarnas utredning om färdtjänsten i länet är inte klar. Detta trots att Region Dalarna i december sa att utredningen skulle ta 1-2 månader. Anledningen är det inte finns tillräckligt med fakta.

Anledningen till att utredningen inte är klar är att det inte finns tillräckligt med underlag berättar Carina Terneborg, utredare på Region Dalarna.

– Vi har inte fått in tillräckligt med material från kunderna och det tar ett tag att samla in.

Utredningen baseras på intervjuer som Carina Terneborg genomför med färdtjänstkunder. I intervjuerna får kunden berätta vad som har varit bra och vad som inte har fungerat.

För att kunna göra intervjuerna har Carina skickat ut brev till slumpvis utvalda kunder. Men problemet är inte alla svarar på de brev som hon har skickat ut. Det är därför utredningen tar längre tid än beräknat.

Carina Terneborg säger att utredningen görs så skyndsamt som möjligt, men hon kan inte säga när den kommer att bli klar.

– Nej, jag kan inte säga något datum. Den ska bli klar så fort det bara är möjligt, mer än så kan jag inte säga.