I Stockholm jobbar män lika mycket - oavsett ursprung

1:45 min

Utrikesfödda män i Stockholm har relativt lätt att få jobb – lika lätt som svenskfödda män. Det visar nya siffror från Stockholms stad.

– Det visar ju på att det finns en kraft i Stockholmsregionen med en flexibel arbetsmarknad som är diversifierad som gör att man kan få jobb i Stockholm, säger Chris Heister, landshövding i Stockholm.

I alla år har man hört att invandrade svenskar inte får jobb i Sverige med allt elände arbetslösheten för med sig. Men det stämmer inte. Inte just nu. Inte i Stockholm om du är man.

Varje kvartal sätter sig länsstyrelsen i Stockholm ner och tar fram siffror för arbetsmarknaden. Den här gången fick statistikerna fram något helt sensationellt. För första gången har män som är födda utomlands lika lätt att få jobb som infödda svenska män.

Drygt sju av tio utrikesfödda män jobbar - lika många som män födda i Sverige. Och faktum är dessutom att män som är födda i andra länder har högre sysselsättning än svenskfödda män utanför Stockholm.

Det är alltså lättare för en invandrad man att få jobb i storstan än för en svenskfödd man att få jobb i glesbygd. Sju av tio låter kanske lite. Men sedan är det ju många som pluggar, är sjuka eller av någon annan anledning står utanför arbetsmarknaden.

Utrikesfödda kvinnor jobbar mer sällan än kvinnor födda i Sverige. I Stockholm jobbar drygt sex av tio av de utrikesfödda kvinnorna. Men bland svenskfödda kvinnor jobbar till sju av tio.

Vad beror det här ljusglimten för män på i ett annars ganska mörkt arbetsmarknasscenario? Ja, Stockholms ekonomi går som tåget, även jämfört med andra länder i Europa. Och det är inte på bekostnad av övriga Sverige, hävdar Stockholms landshövding Chris Heister.

– Jag tror att det är precis tvärtom. Går det dåligt för Stockholm går det dåligt för Sverige som helhet. Därför är det viktigt att det går bra för Stockholm, säger Chris Heister.