Grekisk reformlista berör även medier

0:39 min

I Bryssel, har Euroländernas finansministrar idag godkänt Greklands lista över åtgärder de tänker vidta för att få igång sin ekonomi. Åtgärder som också berör grekiska tidningar och radiostationer.

Det innebär till exempel att de mediebolag som sänder radio ska betala marknadsmässiga priser som sätts via auktioner om de vill utnyttja radiofrekvenser.

För tidningarna innebär det att en ny lag ska utformas som reglerar hur de måste sköta sin redovisning. I dag finns ingen sådan tydlig redovisningslag för mediebolagen, och en del bolag anses ha satt i system att bokföringsmässigt göra förluster år efter år för att slippa betala skatt till staten.

Nu väntar tuffa diskussioner, inte minst bland Euroländerna, om innehållet i listan. Senast i april månad väntas det avgörande beslutet om Greklands stödprogram.