#unggranskning

"Svårt att stå upp ensam"

3:16 min

Alltför många skolor saknar utbildade elevskyddsombud. Utan ombud blir det svårare att få bort våld och hot på de skånska skolorna. Den kritiken kommer Sveriges elevkårer med.

– Det problematiska är att elevernas perspektiv på arbetsmiljön inte prioriteras. Det är väldigt svårt att som individ stå upp ensam, säger Katja Holböll.

Hon går sista året på Malmö Borgargymnasie och har själv varit elevskyddsombud. Hon är med i styrelsen för Sveriges elevkårer som är landets största elevorganisation. Det är också en av de aktörer som utbildar flest elevskyddsombud. Enligt deras uppskattning finns det i dag 2 500 utbildade ombud i Sverige när det egentligen borde finnas 19 000.

De senaste dagarna har P4 Malmöhus rapporterat om hot och våld på skånska skolor, och speciellt i de situationerna är det viktigt att det finns elevskyddsombud att vända sig till.

– Det är mycket enklare om det finns ett elevskyddsombud att du går via den vägen. Om du har en företrädare för alla eleverna på skolan så blir det ett enklare sätt att förmedla problematiken som pågår, säger Katja Holböll.

För ett par år sedan frågade Sveriges elevkårer sina medlemmar i Skåne om det fanns elevskyddsombud på gymnasieskolorna. Av totalt 72 skolor så var det bara 2 som svarade att de hade ett eller flera elevskyddsombud, medan 17 svarade att de inte visste.

När det gäller grundskolorna hade en fjärdedel av de Malmöskolor som Arbetsmiljöverket granskade förra året brister när det gäller utbildning av ombuden. När P4 Malmöhus besökte en av Malmös största högstadieskolor sa Shirin och Persia som själv är ett elevskyddsombud att det finns mer att göra för att ombuden ska kunna vara till hjälp för andra.

– Att fokusera på eleverna tycker jag man gör för lite. Det är just det vi borde fokusera på. När jag kom och började med det här så sa man att vi skulle fokusera på att eleverna ska trivas, men vi jobbar inte med det lika mycket som vi borde, säger Persia.

– Jag tror att det är väldigt många på skolan som inte vet om att de (elevskyddsombuden) finns heller. Jag tycker att skolan ska bli duktigare på att få ut den informationen till alla elever att de finns, säger Shirin.

Katja Holböll anser att alla på skolorna; rektorer, lärare och elever måste få mer kunskap om elevskyddsombuden och vad arbetsmiljölagen kräver.

– Jag tycker det är en jättestor problematik, för då försvinner hela poängen med att ha ett elevskyddsombud om man inte vet vad uppgiften går ut på.

Det är inte så lätt att locka elever att ställa upp alltid, vad tänker du om det?
– Jag tror att det är främst för att det är väldigt mycket tid som måste läggas ner på det. Jag tycker man kan belöna dem med att de ska ges tillfälle och möjligheten att under skoltiden utöva utbildning eller liknande, att de inte ska behöva stanna kvar efter skoltid eller komma in tidigare någon dag, säger Katja Holböll.