Kommun-nej till sprututbyte i Sörmland

1:44 min

Både Eskilstuna och Katrineholms kommuner säger nej till att samarbeta med landstinget om ett sprututbytesprogram som landstinget vill införa.

I går rapporterade P4 Sörmland att landstinget vill dela ut rena sprutor till missbrukare som riskerar att smittas av sjukdomar som hepatit och hiv. Landstinget måste få minst en kommun med sig för att kunna starta ett sånt program.

Eskilstuna kommun hjälper redan idag kända missbrukare att få rena sprutor, säger kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Jimmy Jansson.

– Det finns en bra koll på vilka individerna är som är i den här situationen. Man har nära kontakt och regelbundna möten och jag tror faktiskt också att man ibland se till att lösa det här med att det finns rena sprutor om det är så att det behövs.

Eskilstuna kommun har tidigare varit tveksam till formellt sprututbytesprogram, och låter idag missbruksenheten jobba på individ nivå för att förhindra smittspridning.

– Det finns redan ett arbete för att förhindra smittspridning och se till att man har en dräglig livssituation för de här personerna.

I hela Sörmland så finns det omkring 350 sprutnarkomaner, enligt en beräkning från folkhälsomyndigheten och 120 till 150 ska finnas i Eskilstuna medan Katrineholm har 30-50. 

Igår berättade P4 Sörmland att hälso- och sjukvårdschefen kommer att få ett uppdrag för att prata med kommunerna för att se vilka som kan tänka sig att samarbeta med landstinget. Det är ett måste för att ett sprututbytesprogram ska bli verklighet

– Här har vi ett specifik exempel där vi är väldigt tydligt från landstingets sida sträcker ut handen och vill se en samverkan med någon eller några landets kommuner, säger landstingsrådet Thomas af Bjur (FP)

Han är särskilt intresserad av att få till ett samarbete med länets största kommun Eskilstuna och han menar att det inte räcker med informella insatser.

– Det handlar mycket mycket mera än att byta sprutor, det vill vi vara väldigt tydliga med utan det handlar om att använda båda kommunen och landstingets kompetens. Från kommunens sida kan det handla om boende, arbete, socialtjänst och vår sida handlar det om att säkerställa att man inte drabbas avde kroniska sjukdomar som man annars kan riskera att drabbas av med smutsiga sprutor och därigenom kunna säkerställa att alla får en jämlik hälsa i Sörmland.