Försvaret använder farligt brandskum

Försvarsmakten använder brandsläckningsskum som innehåller fluortillsatser som kan förorena vattendrag trots att det finns miljövänliga alternativ. Flygplatskoncernen Swedavia har däremot bytt till ett fluorfritt brandskum på alla sina flygplatser, skriver Ny Teknik.

Anledningen till att försvaret fortfarande använder brandskum med fluortillsatser är att det inte är förbjudet och att det behövs för att snabbt kunna kyla ner en flygplansbrand.

- Hittills har det inte funnits något medel som vi har bedömt är tillräckligt effektivt som ersättning, säger Folke Bergh, chef på Försvarsmaktens miljöprövningsenhet, till tidningen.

En utredning har nu tillsats för att eventuellt ersätta släckskummet.