Luleå kommun hoppas på läkarlösning för korttidsboenden

0:50 min

Sjuksköterskorna Therese Lindh och Monica Berglund sa förra veckan upp sig från Klockarängen. De kan nu tänka sig att dra tillbaka sina uppsägningar – om det står klart att en läkare sätts in för att ronda på boendet.

Förra veckan sa två sjuksköterskor upp sig vid Klockarängens korttidsboende i Råneå. Bakgrunden var att de ville ha in en läkare på rond för att minska den tuffa arbetsbelastningen.

Luleå kommun och landstinget försöker nu ordna fram en lösning för att möta sjuksköterskornas krav.

– Vi har behov av att ha en läkare som kommer och rondar på våra korttidsboenden så att inte sjuksköterskorna behöver ringa till olika doktorer på olika hälsocentraler. Hälsocentralerna är positiva till att hitta en lösning på det här så vi kommer få besked under nästa vecka, så vi har stora förhoppningar på att få ett positivt besked så att vi löser det här tillsammans, säger verksamhetschefen Lena Kruse.

Förutom Klockarängen är också Fyrens korttidsboende i behov av att få in en läkare som rondar.

Sjuksköterskorna vid Klockarängen, Therese Lindh och Monica Berglund kan nu tänka sig att dra tillbaka sina uppsägningar – om en läkare sätts in.

– Vi tar ingenting för givet. Lagt kort ligger så vi ska ha det här skriftligt innan vi tar tillbaka någonting. Vi gör det här för patienternas skull och deras säkerhet. Men vi hoppas att de hittar en lösning, säger Therese Lindh.