Tingsryd

Dumpat slaktavfall i närhet av reservat

Rester av döda vildsvin har dumpats vid Stenforsens kulturstig i anslutning till reservatet utanför Tingsryd. Det här är något som ska ha skett flera gånger tidigare och upprör bland andra engagerade i hembygdsföreningen, skriver Smålandsposten. 

Men länsstyrelsen Kronoberg säger till tidningen att så länge det inte handlar om tamboskap eller att djurresterna dumpas inom reservatet sker det inga åtgärder från deras sida. Inte heller polisen kommer att agera eftersom dumpning av slaktavfall från vilda djur inte är olagligt.

Martina