Protester växer mot planer på nedläggning av landsbygdskolor i Strängnäs

Härads Hembygdsförening i Strängnäs protesterar i ett brev till politikerna i Barn- och utbildningsnämnden mot planerna på att lägga ner Härads skola.

Tre skolor med 160 elever hotas av nedläggning, förutom Härad, även skolan i Länna och på Fogdö. En utredning från kommunen visar att antalet elever minskar på skolorna och att det är svårt för skolorna att få ekonomin att gå ihop.

Men Härads Hembygdsförening hävdar att underlaget är bristfälligt och innehåller felaktigheter och att en samhällsekonomisk konsekvensanalys saknas.

Föreningen pekar också på bristande information och dialog från kommunens sida.

Skolchefen Ingrid Pripp säger till P4 Sörmland att hon inte kan lämna några besked när politiska beslut kommer att tas.

"Man har koncentrerat sig på landsbygdsskolorna och inte på skolorna i kommunen i sin helhet och inte heller på de samhällsekonomiska konsekvenserna. Alternativa lösningar till nedläggningar av landsbygdsskolorna har inte undersökts. En samhällsekonomisk konsekvensanalys inför ett eventuellt beslut av nedläggning av någon, några av skolorna har inte presenterats".