Mojjen stämmer Knivsta kommun

Gatuköket vill ha 2,4 miljoner i ersättning. Pengarna menar ägaren är förlorade inkomster på grund av den tillfälliga placering som gatuköket tilldelats under en tid.

Enligt stämningen ska kommunen dels ha gett Mojjen en sämre placering under en längre tid än planerat när centrumområdet i Knivsta byggdes om. Dessutom menar ägaren att de lovats tomtmark som de sen inte fått köpa.