Koldioxiden har minskat i Västerås

Utsläppen av koldioxid har minskat med 34 procent inom Västerås stad. Det är en effekt av genomförandet av Klimatprogrammet, skriver staden i ett pressmeddelande.

Västerås har sedan 2012 haft ett tufft mål och tydliga åtgärder för att minska klimatpåverkan med 60 procent fram till år 2020.

De flesta åtgärder i programmet har påbörjats, och några har också hunnit genomföras. Det handlar bland annat om start av den nya kollektivtrafiken Smartkoll.

Den nya versionen av Klimatprogrammet kommer att presenteras för kommunfullmäktige vid årsskiftet.