Beslut att lägga ner bårhuset i Hemse ifrågasätts

Beslutet att lägga ner bårhuset i Hemse, som togs vid hälso-och sjukvårdsnämndens sammanträde i december, väcker upprörda känslor på södra Gotland.

För anhöriga kan det innebära långa resor och det finns en oro för hur det kan påverka företagandet på södra Gotland, enligt Centerns Anna Andersson i Levide.

I en interpellation i regionfullmäktige till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP), undrar hon bland annat vilka miljökonsekvenser kommer beslutet att få?  Vilka konsekvenser beräknas beslutet få för företagandet på södra Gotland? och hur har man inhämtat allmänhetens åsikter innan beslut?