Hotade kvinnor ska få mer stöd

Utsatta kvinnor kommer i framtiden att få bättre hjälp i Jönköpings kommun.

Det är i alla fall tanken när politikerna nu vill ta fram en handlingsplan för att bättre hjälpa kvinnor som utsätts för hot, våld och kvinnofridsbrott. Handlingsplanen ska även gälla relationer mellan två män eller två kvinnor och framför allt måste barnen lyftas fram bättre, menar politikerna.

För en kort tid sedan beslutades också att starta ett kvinnohus i Jönköpings kommun och en kvinnofridsrådgivning är redan igång.