Helsingborg

Helsingborg går med vinst

Helsingborgs stad redovisar i sitt årsbokslut för 2014 ett resultat på 242 miljoner kronor, vilket är 115 miljoner högre än budget på 127 miljoner kronor.

 En generellt låg utveckling av kostnader hos nämnder och styrelser, tillsammans med lägre pensionskostnader än planerat, förklarar det positiva resultatet