Svängstabor vill ha bort timmerbilar

Boende i Svängsta vill att timmertransporter förbjuds på väg 575 som går genom samhället.

De boende hävdar att timmertransporterna har ökat mångdubbelt på vägen efter stormen i januari, och att vägen inte är dimensionerad för de tunga fordonen.

De hänvisar till en olycka med en timmerbil som inträffade den 29 april, och skriver att ingen vågar gå eller cykla på vägen på grund av trafiken.