Beslut om landsbygdsskolor i Strängnäs i april

1:11 min

Den 28 april väntas barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs fatta beslut om hur framtiden blir för de tre landsbygdsskolorna i Härad, Länna och Fogdö som hotas av nedläggning. 

Det beskedet ger nämndens ordförande Bibbi von Schéele (M).

Efter det ska kommunstyrelsen och fullmäktige fatta de definitiva beslutet. En förändring väntas först 2016 eller 2017.

Efter att en utredning från kommunen visat att antalet elever minskar på skolorna och att det är svårt för skolorna att få ekonomin att gå ihop så har protesterna haglat. 

Härads Hembygdsförening hävdar i en rapport att underlaget är bristfälligt och innehåller felaktigheter och att en samhällsekonomisk konsekvensanalys saknas.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Bibbi von Schéele (M) säger till P4 Sörmland att frågan om landsbygdsskolorna fortfarande utreds och att ingenting är klart.

– Varje skola utreds för sig. Det är ett vägledningsförslag, men det är ingen idé att spekulera i någonting. Det finns inget underlag än. Kommunens utredning som diskuterats har inget värde som beslutsunderlag. Det har missuppfattats. Det viktiga är att utbildningskontoret får göra sitt jobb, att politikerna får det och sedan.

Ikväll hålls ett offentligt möte i Härads Bygdegård. Representanter för de berörda skolorna kommer att delta.

Politikerna kommer inte att delta, säger Bibbi von Scheele.