Unga visstidsanställda drabbas av kränkningar

8:49 min

Sedan införandet av "allmän visstid" 2007 har tidsbegränsade anställningar ökat. Det gäller främst de sämsta uppdragen, menar nu fackförbunden som oroas över de ungas arbetssituation och arbetsvillkor. Arbetssammanhang ofta utan fackliga rättigheter och där framförallt de unga vuxna också kan drabbas av allvarliga kränkningar. Reportage av Susanna Einerstam.

Rättelse:
I Studio Ett den 25 februari uppgavs att de tidsbegränsade anställningarna ökat sedan 2007. Senare sägs i inslaget att detta framförallt gäller unga vuxna. Uppgifterna är fel.
Korrekt är dock att den totala andelen med tidsbegränsade anställningar är högre i den senaste årssiffran från år 2014 jämfört med år 2009.