Plusgymnasiet utökar antalet lärare

Tre lärare på Plusgymnasiet i Jönköping sa upp sig förra veckan. Nu har gymnasiet beslutat att man ska utöka antalet lärare på vård- och omsorgsprogrammet från tre till fem.

På Plusgymnasiet i Jönköping jobbar det totalt 27 lärare, men i förra veckan sa alla tre lärare på vård- och omsorgsprogrammet upp sig då de ansåg att det var för hög arbetsbelastning. Nu har skolan beslutat att utöka antalet lärare på programmet från tre till fem.

Både elever och lärare på skolan har mått dåligt av det inträffade och nu ska skolan, förutom att utöka antalet lärare, få stöd av ett utvecklingsteam så att problemen fångas upp tidigare så att en liknande situation ska undvikas i framtiden.

Samtliga tre lärare som sa upp sig själva jobbar kvar under uppsägningstiden. Under tiden pågår rekryteringen av de nya lärarna.