66 pallar alkohol fast hos Arlandatullen

Över 8.400 liter alkohol har stoppats av Tullverket på Arlanda flygplats. Varorna har beställts via internet av privatpersoner och har kommit till Sverige genom ett transportbolag.

– Som konsument är det tillåtet att beställa alkohol exempelvis via internet, från ett annat EU-land under förutsättning att svensk alkoholskatt betalats i förväg. Om inte, kan alkoholen stoppas av Tullverket och det kan bli fråga om skattebrott, säger Sune Rydén, Tullverkets nationella specialist för alkohol och tobak.

Tullen ska nu utreda om beställarna ska betala alkoholskatt och transporttillägg på varorna. Enkom alkoholskatterna kan uppgå till så mycket som 700 000 kronor. Det kan alltså röra sig om ett skattebrott.

– Under 2013 omhändertog Tullverket över 70 500 internetbeställd alkohol. Under 2014 omhändertogs över 43 500 liter alkoholvaror som beställts via internet. Det visar att besöken hos lagerhavarna har gett resultat, säger Sune Rydén på Tullverket.

De 66 pallarna med sprit, vin och öl kommer stanna hos tullen tills saken är utredd.