Datainspektionen granskar övervakning av butiksanställda

1:02 min

Datainspektionen granskar nu hur butiksanställda kameraövervakas. Detta efter Sveriges Radios rapportering om att anställda övervakas i bland annat Värmland på ett otillåtet sätt på sina jobb.

 

 Även Datainspektionen har fått indikationer på att sådan övervakning förekommer.

– Därför inleder vi nu en bred granskning av hur bland annat butiksanställda kameraövervakas i personalutrymmen, säger Katarina Högquist, som leder projektet, i ett pressmeddelande.

Datainspektionen kommer att kontrollera butiker och beräknar att granskningen ska vara slutförd i juni.

Enligt kameraövervakningslagen är det tillåtet att sätta upp övervakningskameror i butiker på de platser där kunder vistas, under förutsättning att övervakningen endast sker för att förebygga, avslöja och utreda brott. Men det krävs en anmälan till länsstyrelsen.

För personalutrymmen och andra platser dit kunderna inte har tillträde gäller andra regler. För sådana utrymmen behöver man inte ansöka om tillstånd eller göra en anmälan till länsstyrelsen.

– Men att företag inte behöver tillstånd för kameraövervakning av personalutrymmen innebär inte att det är fritt fram att sätta upp övervakningskameror på sådana platser. Tvärtom måste företaget kunna visa att det finns ett konkret problem, till exempel stölder, i utrymmet som ska övervakas, som inte gått att lösa på ett mindre ingripande sätt.

Datainspektionens granskning inleds med att ett frågepaket skickas ut till ett antal butikskedjor i detaljhandeln. Sedan planeras en noggrannare granskning av ett antal utvalda företag.