56 000 pensionärer saknas - får inte sina pensioner

2:06 min

Nu gör Pensionsmyndigheten ett försök att hitta de 56 000 personer som är över 65 år, men som inte kan nås på grund av att de flyttat till okänd ort. Tillsammans har de rätt till en halv miljard kronor om året i pension.

Arne Paulsson är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten och så här säger han om de försvunna pensionärerna.

– Större delen av dem tror vi kommer från de nordiska länderna och en stor andel, ungefär 40 procent från Finland. Vi kan också se att de flesta är sådana som jobbat här något eller några år för ganska länge sedan, på 1960- och 70-talet.

Tre fjärdedelar av personerna över 65 år, som Pensionsmyndigheten inte lyckas nå för att de flyttat utomlands, kommer från andra nordiska länder.

Framför allt är det alltså finländare, och i finländska medier ges jakten på dessa försvunna pensionärer stort utrymme. Det kan handla om uppemot 20 000 personer.

Pensionsmyndigheten kommer också att ta kontakt med sina systermyndigheter i Norden för att få hjälp med att spåra pensionsspararna. Men det kom också många från Grekland och Turkiet, som arbetade i Sverige, under dessa årtionden. Frågan är hur man ska spåra dem.

– Ja, det vet vi väl inte i nuläget. Som jag sa så kommer vi nu att ta kontakt med våra systermyndigheter i de nordiska länderna. Sedan får vi väl utvärdera hur det går och fundera på om vi ska gå vidare och ta kontakt med myndigheter i andra länder också för att få hjälp, säger Arne Paulsson.

Är det här ett problem som kommer att bli större med tiden, med tanke på att allt fler jobbar utomlands under en kortare tid av sitt liv?

– Ja, det kan vi nog räkna med, att vi kommer att få fler personer som vi inte har någon adress till.

Gruppen under 65 år, som inte kunnat nås av orange kuvert, är betydligt större, drygt 300 000 personer. Förra året gjorde Pensionsmyndigheten en beräkning av hur mycket pengar det handlar om totalt, för samtliga adresslösa, och kom fram till siffran 45 miljarder. Så stor är alltså den samlade pensionsskulden till dessa pensionssparare.

De årliga utbetalningarna till dem över 65 år, beräknas till en halv miljard kronor. Pensioner som inte betalas ut för att Pensionsmyndigheten saknar adresser.