Lund

Miljonregn över Lundaforskare

Forskare vid Lunds universitet får 6 miljoner euro från Europeiska forskningsrådet. Pengarna fördelas mellan 3 forskare som får 2 miljoner euro vardera.

Teknologen Cristian Smin-chisescu, som är professor i tillämpad matematik vid LTH, får pengarna för sin forskning där han vill ge robottar ett mer människolikt robotseende.

I en framtida bil kanske en robot exempelvis kan varna föraren om att ett barn ser ut att vara på väg ut på körbanan.

Ett tvärvetenskapligt projekt under ledning av Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi, får också pengar. Projektet ska undersöka sambandet mellan den genetiska risken och faktiskt insjuknande i typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom och olika cancerformer hos 30 000 personer.

Också Jonas Larsson, docent i molekylär medicin, och hans forskargrupp får 2 miljoner euro för sin forskning där de försöker finna metoder för få stamceller att föröka sig inför en transplantation, eftersom det råder brist på lämpliga givare.