Byggandet i Sörmland tar fart

Sörmland hör till de län där bygginvesteringarna ökar mest i landet i år. Investeringarna ökar med 12 procent vardera inklusive lokaler och anläggningar, enligt Sveriges byggindustriers senaste prognos.

Det är hushållens efterfrågan på nya bostäder som har fått byggmarknaden att accelerera ordentligt, enligt Sveriges Byggindustrier.

Förra året ökade bostadsinvesteringarna med 20 procent i landet och i år väntas de öka med 17 procent enligt byggbranchen.

Totalt väntas bygginvesteringarna, inklusive lokaler och anläggningar, öka med åtta procent i år, efter en ökningstakt på tolv procent i fjol. 2016 blir ökningen mer blygsam, plus en procent, enligt prognosen.

I Uppsala och Halland ökar bygginvesteringarna också med 12 procent vardera, vilket är en lika stor ökning som i Sörmland.