Skador på fornlämningar i Norrbotten minskar

När Skogsstyrelsen gjorde en inventering av forn-och kulturlämningar under 2013 visade den att varannan fornlämning som berördes av en avverkning blivit skadad.

Därför skapades ett åtgärdsprogram som har innefattat skärpta rutiner, utbildningar om vård av fornlämningar och skärpta kontroller. 

En uppföljning som Svaskog nu gjort för år 2014 visar att forn-och kulturlämningar blivit skadade har minskat till 12 procent. De flesta av skadorna gjordes innan utbildningar och skärpta rutiner infördes.