Hyr inte ut din lägenhet via socialtjänsten

Uppsala kommun är inte beredd att lösa problemen för Daniel Wennman som Upplandsnytt berättade om i morse. Daniel Wennman uppfattade att socialtjänsten i Gottsunda lovat att garantera att hyrorna kom in då han hyrde ut sin lägenhet i andra hand till en person med socialbidrag, men då ärendet fördes över till Knivsta betalade Gottsunda inga fler hyror.

Daniel Wennman står i dag med två obetald hyror på toytalt över 7000 kr och hotas nu att prickas i kronofogdens register för att han inte kan betala pengarna.

Han känner sig sviken av framför allt Uppsala kommun som han uppfattade stod som garant eftersom kontraktet med den nya hyresgästen skrevs under på socialkontoret i Gottsunda och i närvaro av en socialdsekreretare.

Lennart Andersson, verksamhetschef inom Uppsala kommun, säger att kommunen inte kan betala några mer pengar men menar att just det att kontraktet skrevs under på socialkontoret är nåt som kanske inte skulle ha gjorts.