Landstingsreportern: Jag är lite chockad

5:17 min

Demokrati kostar - men hur mycket? P4 Västernorrlands landstingsreporter Ulla Öhman laddade upp inför veckans landstingsfullmäktigemöte genom att summera vad mötet kostar skattebetalarna.

- Jag blev lite chockad. Det ligger ingen värdering i att det kostar så mycket som det gör, demokrati måste få kosta, det var bara intressant att få veta hur mycket, säger Ulla Öhman.

Arvoden
1 100kr/dag för alla 77 ledamöter, även de som är heltidsarvoderade. Mötet är två dagar men inleds med en dag för gruppmöten i partigrupperna. Totalt tre dagar. 1100x3x77=254 100 kr. Man får heldagsarvode även om mötet är kortare.

Arvoden för ersättare - två för S, en för varje annat parti = 9 x 3 300= 29 700 kronor.

Logi
Logi två nätter för alla som har mer än 50 km till Härnösand. Vid förra mötet i november kostade login 83 730 men landstinget får dra av momsen så jag använder summan 73 682. Vanligen bor de på First hotell för 1050 kr/natt.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kostade 115 000 kronor förra mötet.

Reseersättning hemmet - Härnösand landade på 32 000 kronor förra mötet.

Traktamenten kostade landstinget 22 000 kronor förra mötet.

Totalsumma för ett landstingsfullmäktigemöte: 526 482 kronor. 

I år blir det fem sådana här fullmäktigemöten i landstinget, så slutnotan stannar på 2,63 miljoner i år.