Länets invånare allt sjukare

Invånarna i Jönköpings län blir allt sjukare. Antalet dagar som invånarna i snitt var sjuka på ett år ökade jämfört med året innan.

Snittet ligger nu på nio och en halv dag som vi är sjuka per år. Samma siffra var nere på åtta och en halv dag året innan.

Rapporten visar även att kvinnor har fler sjukdagar än män.

Flest sjukdagar i länet har man i Aneby där snittet är tolv dagar per år. Friskast är invånarna i Värnamo som är sjukskrivna sju och en halv dag på ett år.