Iggesunds bruk ligger bakom Holmens miljöframgångar

0:39 min

Skogsindustrikoncernen Holmen minskade sitt koldioxidutsläpp med 45 procent förra året. En kraftigt bidragande orsak till den stora minskningen av koldioxidutsläppen är investeringen i en ny sodapanna vid kartongbruket i Iggesunds bruk.

Sodapannan i Iggesund används för framställningen av papper och kartong. Driften av pannan inleddes för tre år sedan och det har gett reslutat.

– Vad det gäller Sodapannan i iggesund så har det gjorts en minsking på cirka 85 procent mellan 2013 och 2014. Målet på sikt är att vi ska bli självförsörjande på värme och elektricitet, säger Lars Strömberg, Holmens chef för miljö och hållbarhetsfrågor.

Vid varje ton producerad pappers- och kartongprodukt har Holmen på ett år minskat sitt koldioxidutsläpp med 45 procent.  

– Nu gäller det verkligen att hålla oss på den här nivån framgent, säger Lars Strömberg.

Hör hela intervjun med  Lars Strömberg här nedan!