انتقاد شدید اتحادیه‌ی اروپا از سوئد در باره‌ی استخدام‌های موقت

 اتحادیه‌ی اروپا، سوئد را به شدت مورد انتقاد قرارداد ، به این دلیل که بنا بر گفته‌ی مسئولان این اتحادیه، کارفرمایان سوئد بصورتی منظم، تحت عنوان انعطاف‌ پذیری، از دادن کار ثابت به بسیاری از کارکنان خود خود داری می‌کنند و مرتب به تمدید قراردادهای استخدامی کو تاه مدت می‌پردازند تا دستشان در اخراج کارکنان آزادتر باشد.

 بنا بر این انتقاد، کارفرمایان سوئد در واقع از قانون موسوم به " استخدام محدود در زمان " که در سال ٢٠٠٧، در دوران حکومت ائتلاف بورژوایی وضع شد، سوء استفاده می‌کنند که نتیجه‌ی آن، عدم امنیت شغلی برای بسیاری از کارکنان است. وزارت کار سوئد تصمیم بر این دارد که این قانون را مورد بررسی مجدد قراردهد تا پی‌آمد های منفی آن را از میان بردارد یا کاهش دهد.