Amerikansk skandalgeneral degraderas

Den amerikanska militären har nu avslutat sin utredning om skandalerna vid Abu Ghurayb-fängelset utanför Bagdad i Irak. Bara en av de höga militärerna straffas, men inte genom att tas ur tjänst som tidigare har sagts utan genom att degraderas.

General Janis Karpinski var chef för militärpolisen på Abu Ghurayb-fängelset när övergreppen mot fångarna begicks och hon har nu fått sitt straff. President George Bush degraderar Karpinski från general till överste och i praktiken är hennes karriär inom militären nu över.

Försvarshögkvarteret Pentagon, som har gjort utredningen, anser inte att Karpinski eller någon annan högre militär bär något direkt ansvar för händelserna på fängelset.

”Inte skött uppgifterna”
Pentagon skriver att Karpinski degraderas eftersom hon inte har skött sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt och att hon inte talade om för militären att hon en gång hade åkt fast för att ha snattat smink.

Tidigare har sju fångvaktare erkänt sig skyldiga till övergrepp men Karpinski är den enda höga militär som straffas.

Generallöjtnant Ricardo Sanchez, som var befälhavare för de amerikanska styrkorna i Irak när övergreppen begicks, är helt frikänd från alla misstankar. Frågan för Sanchez är nu om han kommer att föräras en fjärde stjärna och en befordran.

Vill ha ny utredning
Men alla är inte nöjda med hur ansvarsfrågan har utretts. Flera politiker i den amerikanska kongressen, liksom flera människorättsorganisationer, vill nu ha en oberoende utredning av de högre militärernas ansvar.

Pentagons rapport lär inte vara slutpunkten för skandalen som fortsätter att svärta USA:s rykte i världen.

Sara Stenholm, New York
sara.stenholm@sr.se