Hållbart byggande

"Det kan finnas risker med att använda obeprövade material"

16 min

Ingemar Samuelsson, som är forskare på Sveriges tekniska forskningsinstitut och adjungerad professor vid Lunds tekniska universitet och högskolan i Borås, har följt byggbranschen under många år är själv specialiserad på fuktskador i byggnader. Han menar att byggande generellt har rört sig i en allt mer miljövänlig riktning men att det finns fallgropar för de som inte har helhetsperspektivet. Dessutom säger han att de nya material som används inte alltid är testade på ett korrekt sätt under en tillräckligt lång tidsperiod vilket kan komma att visa sig senare.