Skåne

Mild vinter gynnar den skånska vildsvinsstammen

Just nu är många vildsvinssuggor på väg att föda sina kultingar och därefter kommer jakten i Skåne att intensifieras för att hålla beståndet under kontroll.

Årets milda vinter gynnar den skånska vildsvinsstammen.

Just nu är många vildsvinssuggor på väg att föda sina kultingar och därefter kommer jakten i Skåne att intensifieras för att hålla beståndet under kontroll.
Det säger Nils Carlsson, som är rovdjursexpert på Länsstyrelsen i Skåne.