شمار افرادی که خواستار تغییر جنسیت خود هستند افزایش یافته است

در سوئد مراجعه به کلینیک‌های "تغییرجنسیت" یا به اصطلاح کلینیک‌های هویت جنسی ، افزایش نشان می‌دهد.

  به گزارش تلویزیون ملی سوئد، در سال گذشته ٦٠٠ نفر به این کلینیک‌ها مراجعه کردند. بازتر شدن جامعه در زمینه‌ی امور جنسی و نیز تغییر قانونی که تغییر جنسیت را مشروط به سترون سازی همزمان می‌کرد، از عوامل افزایش تقاضا برای تغییر جنسیت عنوان می‌شود. این قانون در سال ٢٠١٣ تغییر یافت.