Journalister i spansk public service kämpar för sitt oberoende

2:35 min

Journalister på spansk public service-TV, TVE, larmar om att redaktionernas arbete styrs politiskt. 

Alejandro Caballero är journalist och har arbetat 30 år på TVE och har han sett många försök att påverka journalisternas arbete och han berättar att läget återigen är oroväckande. Caballero är också ordförande för TVE:s redaktionella råd, ett lagstadgat organ som väljs av medarbetarna för att bland annat värna oberoendet inom public service

– Det är en daglig kamp för den vanliga journalisten inom public service att behålla sitt oberoende. Det finns en ständig inblandning för att skapa information som gynnar den nuvarande regeringen.

Han förväntar sig att den här utvecklingen fortsätter de kommande månaderna eftersom det är valår i Spanien. Han pratar bland annat om partiska inslag och redaktörer som utövar påtryckningar på sina reportrar.

Enligt honom gäller den här politiska kontrollen också personalrekryteringen. För några veckor sedan anställdes 11 journalister för att förstärka redaktionen inför de kommande valen i Spanien. Främst kommer de från högerkonservativa medier. Alejandro Caballero säger att det inte är första gången som detta händer och att ledningen även tidigare valt ut likasinnade journalister.

VD för den spanska public servicen väljs nu av en enkel majoritet i parlamentet i stället för två tredje delar som innan.

-- Detta äventyrar opartiskheten. VD:n får sin tjänst tack vare det politiska parti som sitter vid makten, säger Alejandro Caballero.

Vi har kontaktat public service-TV:s ledning som har delegerat intervjun till den pressansvarige, som genom sin assistent meddelar att han inte har tid för en intervju.

Marcel Mauri, professor i journalistisk etik, påminner om att den politiska makten alltid har haft mer eller mindre inflytande inom public service i Spanien. Men han säger att krisen har förvärrat läget på redaktionerna med nedskärningar och lägre löner.

Spanien har ingen granskningsnämnd och Mauri tycker att det inte finns någon politisk vilja att skydda public service från att dras in i partiernas kamp.