Så lockar de unga till kyrkan

23 min

Hillsong church har lyckats med det som många kyrkor strävar efter - att locka unga till kyrkan. De använder sig bland annat av musik för att förmedla sitt budskap. 

Vad tycker du? Finns det något problem med att locka folk till kyrkan med hjälp av popmusik? KOMMENTERA!



Teologen och lektorn i historisk teologi Joel Halldorf berättar att kyrkan startades i Australien på 90-talet. De är typiskt frikyrkliga i den mån att de försöker vara cutting edge. Deras gudstjänster kan liknas vid en Coldplaykonsert. 

- Det blir som att man går på rockkonsert men istället röjer man till Jesus säger Joel

Man använder sig alltså av en slags popretorik för att sprida sitt ord. De tar estetiken från arenarocken och fyller den med kraftiga berättelser, som att Gud besegrat ondskan och döden. 
Han fortsätter att berätta att deras budskap är optimistiskt och positivt, de fokuserar på de delarna av den kristna tron. De har fått kritik för att de fokuserar på att knyta an till människor, förmedla vad människor vill höra. 

Hillsongpastorn Andreas Nielsen menar att deras framgång bygger på att de är relevanta, att de tillför något till människors liv. Varje söndag kommer cirka 2000 människor till deras gudstjänster. De använder sig av musik som ett redskap för att nå ut.

- Vi är i kyrkan men med en modern tappning säger Andreas.

Även om Hillsong är mer än bara musiken så är det den som de är mest kända för. Det är vanligt att använda sig av popmusik som redskap men att en kyrka använder sig av den, det är väl ovanligt? Måste man inte vara noggrann med det man förmedlar? Denna fråga är något som Andreas inte riktigt svarar på utan menar istället att de lyckas nå ut för att de är ärliga och relevanta.

Vad tycker ni? Är det som så att genom att använda sig av popmusik så påverkar de unga människor till en stor utsträckning. Finns det en problematik med det? Berätta vad ni tycker.