Hållbart byggande

Osäkert hur mycket pengar som kommer läggas på renovering av miljonprogramsområdena

5:10 min

Regeringen hade budgeterat för att renovera miljonprogramsområdena på ett miljöriktigt sätt men eftersom alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna fällde budgetförslaget skjuts renoveringarna på framtiden. Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) säger att det kommer finnas med i nästa budget, men exakt hur mycket pengar som kommer läggas på renoveringarna kan han inte säga i nuläget.

Boverket och Energimyndigheten kommer få i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur miljonprogramsområdena ska renoveras på ett så miljöriktigt sätt som möjligt, med fokus på energieffektivisering, säger Mehmet Kaplan. Men eftersom förra budgeten, där pengar för detta fanns avsatta, föll så är det oklart hur mycket av den satsningen som det kommer att budgeteras för i regeringens nästa budget.

Att de flesta bostäder i Norra djurgårdsstaden värms med fjärrvärme ifrån Värtaverket, som mest eldas med stenkol, tycker Mehmet är ett problem, men menar att det är en lokal fråga som inte regeringen kommer att lägga sig i.

I byggreglerna från boverket för flerfamiljshus står det att det inte får gå åt mer än 90 kilowatt timmar per kvadratmeter årligen för el och värme, men det finns inget som begränsar energiåtgången när det gäller själva byggandet, eller framtagandet av byggmaterial, varför är det på det viset, frågar jag Mehmet Kaplan.

– Det är en av de frågor som vi jobbar med på departementet. Vi kommer se över vilken typ av ändringar som behövs, det handlar om att ha en livscykelanalys för hela byggprocessen och driften av byggnaderna. Vi måste ha helhetsperspektivet, säger bostads och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.