OBS Magasin

Nationalism i globaliseringens tid

44 min

I en alltmer globaliserad värld där människor har mer med varandra att göra över landsgränser, växer samtidigt nationalismen. Inom nationalstater odlas idéer om den egna nationens eller folkets egenart och gränsbundna gemenskap - från Ungern till Grekland, Sverige till Indien till Sydkorea. Vad är det i vår tid som gynnar ett nationalistiskt klimat? Samtal med Ola Larsmo, journalist och författare.

Och vilka kopplingar finns mellan fascism och nudism? Medieforskare Ylva Habel har studerat de politiska dimensionerna av vår syn på kropp.

Dessutom: Om konsten som skulle skapa idén om Kiruna och framtidslandet genom modernism och nationalromantik - OBS har besökt Kirunas stora konstsamling.