Rejäl ökning av patientskador

Förra året anmäldes 528 patientskador i Jönköpings län, vilket är en ökning med nästan 90 fall jämfört med året innan.

Landstingets Försäkringsbolag får in allt flera anmälningar om patientskador, och det är inga små summor som utbetalas varje år.

Totalt i landet anmäldes 14 400 patientskador och 537 miljoner kronor betalades ut i ersättning efter skadorna.

I Jönköpings län var det en rejäl ökning av anmälningar 2014. 528 skador anmäldes under året, vilket är en ökning med nästan 90 fall jämfört med året innan.