Är jobben för otrygga i Sverige?

EU ger Sverige svidande kritik för hur arbetsgivare överutnyttjar visstidsanställningar. Det gäller framförallt saker som "allmän visstid", där anställda ofta hamnar i cykler av korta, osäkra anställningsformer. Nu ska regeringen se över lagstiftningen.

Har du någon erfarenhet det? Hur tycker du lagen skulle förändras? Eller ser du kanske en vinst med det system vi har?

LAS, Lagen om anställningsskydd, som bland annat ska begränsa tidsbegränsade anställningar, ska ses över av Arbetsmarknadsdepartementet. Ett problem är att arbetsgivare i dag satt i system att ge tillfälliga anställningar. Resultatet kan innebära att anställda konstant tvingas byta arbetsplats för att arbetsgivaren inte vill ge dem förtur till "fasta" anställningar, och att människor är visstidsanställda på flera arbetsplatser parallellt utan att ha något schema att förhålla sig till.

– Jag är aldrig säker på min ekonomiska situation överhuvudtaget, säger Filip Nyström till Sveriges Radios Ekot.

– Det bygger lite på det som arbetsgivaren kallar flexibilitet, det är för mig snarare en extrem osäkerhet, berättar han.

Vad tänker du om det här?