Ungdomsrådet får mer pengar

Ungdomsrådet i Östersunds kommun ska få extra resurser för att täcka ökade kostnader som en nya arbetsordning kommer innebära.

En arbetsgrupp har dragit upp nya riktlinjer som bland annat innebär fler möten, utökad marknadsföring och fler evenemang som studiebesök och föreläsningar.

40 000 kronor tas i år ur anslagen för oförutsedda utgifter och nästa år ökas Ungdomsrådet resurser till 115 000 kronor. Beslut fattas av kommunstyrelsen på tisdag.