Folkets Hus i Norberg räddas

I Norberg växer den gymnasiala utbildningen inom Hotell- och Restaurang, som bedrivs i Folkets hus. Därmed räddas också Folkets Hus-föreningen undan konkurs.
Idag hålls det avgörande mötet, då hyran av lokalerna skall diskuteras, och Benny Larsson som är Folkets Hus-föreningens ordförande räknar med att det skall gå att komma överens. Även ungdomsgården blir kvar i Folkets hus. Ett nytt avtal skall ligga klart på eftersommaren.