Färre konkurser i länet

Antalet konkurser i Jämtlands län minskade något under årets första kvartal jämfört med tidigare år

Det visar statistik från kredidupplysningsbolaget UC.

Minskningen på ungefär 20 procent håller också i sig in i april månad. Samtidigt ökade antalet konkurser i landet.