Ett hinder för vindkraftspark tas bort

Majoriteten av de ledande politikerna i Falkenberg vill underlätta för en vindkraftpark till havs. Det vill säga Kattegatt Offshore. Det genom att ta bort den detaljplan som funnits för området.

Det handlar om Skottarevet, det område till havs som länge varit aktuellt för planer på att sätta upp flera vindkraftverk. Detaljplanen gjordes när vindkraftsparken var aktuell första gången 2004 under just namnet Skottarevet.

Nu när parken går under namnet Kattegatt Offshore så är området som detaljplanen gäller lite för litet för de 50 vindkraftverk det rör sig om och den tillåtna höjden på vindraftverken för låg. Företaget Favonius som står bakom planerna på parken har bett politikerna att ta bort detaljplanen eftersom den skulle kunna vara ett hinder för bygget när den ska behandlas på nytt i Mark- och miljööverdomstolen.

Majoriteten i kommunstyrelsen arbetsutskott går också på den linjen. Moderaterna vill inte ta bort detaljplanen eftersom de är emot parken.

Företaget Favonius som står bakom planerna på parken har bett politikerna att ta bort detaljplanen eftersom den skulle kunna vara ett hinder för bygget när den ska behandlas på nytt i mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljödomstolen sade i somras nej till parken med motiveringen att det skulle påverka torsken och tumlare negativt.