Flest bygginvesteringar i Uppsala

Bygginvesteringarna ökade förra året i landet och allra mest ökade de i Uppsala.

I Uppsala låg ökningen på 12 %, rapporterar TT som sammanställt siffror ifrån byggindustrierna.

När det gäller investeringar i bostadsbyggandet i hela Sverige så beräknas det öka med 17% i år, och 8% gällande andra byggen.