Torra landområden blir allt grönare

1:35 min

Ökad nederbörd får stora delar av världen att bli grönare. Det handlar främst om torra områden som ibland kallas för halvöknar. Det visar satellitdata som bearbetats vid Köpenhamns universitet.

För närvarande orsakar torka stora problem i västra USA, men desto mer grönska finns i världens torra områden och halvöknar.

– Generellt sett har torra områden i världen blivit allt grönare de senaste 30 åren, säger Rasmus Fensholt, på institutionen för geovetenskaper på Köpenhamnas universitet.

Nya analyser av satellitbilder bekräftar tidigare studier som visar den här förgröningstrenden som en följd av ökande växtlighet.

Det här gäller till exempel Sahelområdet, det enorma landområde som ligger tvärs över Afrika och söder om världens största öken Sahara.

– Orsaken är bland annat att det regnar allt mer i Sahelområdet, säger Rasmus Fensholt.

Stigande lufttemperatur gör att mer vatten avdunstar och att mer regn bildas, och där regnet faller kan det växa bättre. Ett annan faktor som eventuellt bidrar till att grönskan breder ut sig är den ökande koldioxidhalten i atmosfären, menar Rasmus Fensholt. Mer koldioxid gör att växterna växer bättre.

Men satellitbilderna bekräftar också att andra områden samtidigt har förlorat grönska, till exempel centrala och västra USA som drabbats av svår torka.

Referens: Fensholt et al. Greenness in semi-arid areas across the globe 1981–2007 — an Earth Observing Satellite based analysis of trends and drivers. doi:10.1016/j.rse.2012.01.017 Remote sensing of Environment  (se pdf nedan)